Organizacija događanja

TOC

Kvalitetno organizirano događanje je osnovni preduvjet da ono postane tradicionalno. Budući da su događanja sastavljena od mnogo raznovrsnih segmenata od ključne je važnosti da organizator ima resurse koji su najbolji u svakom od pojedinih segmenata. Uniline ima upravo to, specijaliste za razna područja koji će jamčiti da će se događanje izvršiti na najvišem nivou.

Zašto odabrati UNILINE?

Uniline je ponosan na svoju ulogu organizatora posebnih događanja u destinacijama koje uvelike doprinose turističkom etabliranju pojedinih destinacija, ali i pojedinih manjih dionka u destinacijama.

  • Veliko iskustvo u organizaciji događanja
  • Dugogodišnja tradicija rada na tržištu – renome
  • Širok spektar vlastitih resursa
  • Širok spektar pouzdanih partnera
  • Iskustvo u pronalaženju sponzorstava
  • Snaga prodaje na domaćem i svjetskom tržištu