Razvoj destinacije

HR-TROGIR-216561100

Naoko jednostavan proces razvoja zahtjeva dubinsko poznavanje turističkog tržišta, kako destinacijskog, tako i onog emitivnog koji na kraju uslugu i kupuje. Potencijalni motivi dolaska su ključ razvoja svake destinacije, a upravo je Uniline jedan od predvodnika ovog vala gdje ulaže znatna sredstva kako bi razvio destinacijske proizvode koji će jedan grad, općinu ili cijelu regiju staviti na turističku kartu svijeta.

Zašto odabrati UNILINE?

Uniline je ponosan na svoju ulogu organizatora posebnih događanja u destinacijama koje uvelike doprinose turističkom etabliranju pojedinih destinacija, ali i pojedinih manjih dionka u destinacijama.

  • Sposobnost objektivne evaluacije postojeće situacije
  • Iskustvo u definiranju usluga sa potencijalom razvoja
  • Dugogodišnji rad sa sustavom turističkih zajednica
  • Sposobnost razvoja proizvoda koji su tržišno zanimljivi